معنی کلمه عیدان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عیدان . [ ع َ ] (ع اِ) خرمابنان دراز، و از آن است کاسه ای که آن حضرت (ص ) در آن بول میکرد. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). نخل های طویل (یک دانه ٔ آن را عیدانة گویند). (از اقرب الموارد).