معنی کلمه چچگلوی بخش قلع. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چچگلوی بخش قلعه . [ چ ِ چ َ ی ِ ب َ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه که در 10500گزی شمال خاور ارومیه ، در مسیر ارابه رو ارومیه به آدا واقع شده . جلگه ، معتدل و مالاریائی است و 130 تن سکنه دارد. آبش از قنات و نهرحاجی ، محصولش غلات ، کشمش ، چغندر وحبوبات ، شغل اهالی زراعت ، صنایع دستی جوراب بافی و راهش ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).