معنی کلمه ابومروان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومروان . [ اَ م َرْ ] (اِخ ) محمدبن عثمان الاموی العثمانی المکی . محدث است .