معنی کلمه لباب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لباب . [ ل ُ ] (ع اِ) گیاه اندک . (منتهی الارب ).