معنی کلمه تیلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تیلان . (ع اِ) ریسمان و نوار ابریشمی . (از دزی ج 1 ص 156).