معنی کلمه صبیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبیان .[ ص َ بی یا ] (ع اِ) تثنیه ٔ صَبی . دو کناره ٔ زنخ .