معنی کلمه گردش چشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردش چشم . [ گ َ دِ ش ِ چ َ / چ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) حرکت چشم . گرداندن چشم . بگریستن : ز چرخ آتشین جولان شکستم زود می آید به خرمن دانه ام را گردش چشم آسیا باشد. اسحاق شوکت (از آنندراج ).