معنی کلمه گردش بالین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردش بالین . [ گ َ دِ ش ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) تغییر جا. تغییر منزل . مؤلف آنندراج آرد: رسم ولایت است که شب جمعه به حرم سرا میباشند و اصلاً بیرون نمی خوابند بل آن را شگون بد دانند : مرو ز میکده بیرون اگرچه می نه کشی که رسم نیست شب جمعه گردش بالین . شفیع اثر.