معنی کلمه مستعبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستعبد. [ م ُ ت َ ب ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استعباد. به بندگی گیرنده . (اقرب الموارد). رجوع به استعباد شود.