معنی کلمه راندگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راندگان . [ دَ / دِ ] (اِ) جمع رانده : و گفت ای ملعون میخواهی ایمان آوری و تو از جمله ٔ راندگانی . (قصص الانبیاء ص 108). رجوع به رانده شود.