معنی کلمه حاین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاین . [ ی ِ ] (ع ص ) رجوع به حائن شود.