معنی کلمه فخری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فخری . [ ف َ ] (اِ) نوعی از انگور. (آنندراج ).