معنی کلمه عویمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عویمر. [ ع ُ وَ م ِ ] (اِخ ) ابن زیدبن قیس ، مکنی به ابوالدرداء. رجوع به ابوالدرداء و الاعلام زرکلی و الاصابة و الاستیعاب شود.