معنی کلمه غرض آلوده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرض آلوده . [ غ َ رَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) غرض آلود. غرض آمیز. رجوع به غرض آلود و غرض شود.

خودخواه و آلوده به خودکامی . (ناظم الاطباء).