معنی کلمه واپسته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واپسته . [ پ َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) پیوسته . متصل .

دوست و رفیق و یار. (ناظم الاطباء).