معنی کلمه هجهاجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هجهاجة. [ هََ ج َ ] (ع ص ) گول . (منتهی الارب ). و ابوزید گوید: کسی است که او را نه عقل است و نه اندیشه . (از اقرب الموارد).