معنی کلمه شانی تکلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شانی تکلو. [ ی ِ ت َ ک َل ْ لو ] (اِخ ) از طایفه ٔ تکلو است . شاعری خوش طبع و در تقلید بابافغانی موفق شده و دیوانی به اتمام رسانیده است . مداح شاه عباس صفوی است و این شاه در سال 1001 هَ . ق . با پول سفید وزنش کرد و آن پول به صله او را داد. در سال 1023 هَ . ق . در خراسان درگذشته است . (از الذریعة ج 9 ص 494).