معنی کلمه قاضی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی آباد. (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان . در 12هزارگزی جنوب زنجان واقع و موقع جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است . 165 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و انگور و شغل مردم آن زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).