معنی کلمه گردتاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردتاج . [ گ َ ] (اِ مرکب ) گردانیده ٔ کباب که مرغ یا گوشت گوسپند و دیگر حیوانات در آب بجوشانند و میانش به ادویه ٔ حاره برگردانیده کباب کنند. (الفاظ الادویه ).