معنی کلمه یسیرکث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یسیرکث . [ ی َ ک َ ] (اِخ ) دهی بوده در سمرقند. (از لباب الانساب ).