معنی کلمه بنکده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بنکده . [ ب ُ ن َ دِه ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی شهرستان رشت واقع است و 685 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).