معنی کلمه تیرساز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تیرساز. (نف مرکب ) تیرگر. (آنندراج ). کسی که تیر می سازد. (ناظم الاطباء). سازنده ٔ تیر. نابل . نبال : چو کوتاهیی بیند از تیرساز کند در زدن همچو رمحش دراز. ملاطغرا (از آنندراج ).