معنی کلمه طراج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طراج . [ طُرْ را ] (ع اِ) دُرّاج . رجوع به دراج شود.