معنی کلمه پتلوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پتلوز. [ پ َ ] (اِ) (فرهنگ شعوری ) پتکوب . بتکوب . ظاهراً مصحف پتکوب است .