معنی کلمه ضباثم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباثم . [ ض ُ ث ِ ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ).