معنی کلمه طرابلسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرابلسی . [ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) الشیخ عبدالغنی الفاروقی الطرابلسی . او راست : اشراق الانوار فی اطلاق العذار.این کتاب در ادب است که بسال 1268 هَ . ق . تألیف وطبع هم شده است . (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1287).