معنی کلمه جانبیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جانبیدن . [ ن ِ دَ ] (مص جعلی ) نفرت داشتن . مکروه داشتن . ناپسند کردن . (ناظم الاطباء).