معنی کلمه جانبولاطزاده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جانبولاطزاده . [ جام ْ دَ / دِ ] (اِخ ) وی در زمان سلطان احمدخان اول والی حلب بود و در لشکری که بسوی ایران فرستاده شد شرکت کرد ولی سردار همان لشکر چون به وی بدگمان شد او را کشت (1014 هَ .ق .). برادران او علی بگ و حضربگ با لشکری که همراه ایشان بود بعصیان برخاستند. (از قاموس الاعلام ترکی ).