معنی کلمه یسری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یسری . [ ی ُ را ] (ع اِ) دست چپ . خلاف یمنی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تأنیث ایسر. چپ . دست چپ . (یادداشت مؤلف ).

بهشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). جنت . (یادداشت مؤلف ).

(اِمص ) آسانی و فراخی . گویند: یسره اﷲ للیسری ؛ یعنی خداوند توفیق دهاد آن را بر فراخی و آسانی . (ناظم الاطباء).