معنی کلمه چتاب آقا کریم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چتاب آقا کریم . [ چ ِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه که در 13هزارگزی جنوب خاوری بخش و 4هزارگزی شوسه ٔ خلخال بمیانه واقع شده .کوهستانی و معتدل و 302 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ،محصولش غلات ، عدس و نخود، شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش مالرو است . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).