معنی کلمه حانة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حانة. [ ن َ ] (اِخ ) نقطه و محلی است در حدود خابور و نصیبین ، که آب هرماس از آن می گذرد. رجوع به نزهةالقلوب ص 226 شود.