معنی کلمه توکلک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توکلک . [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ولدیان است که در بخش حومه ٔ شهرستان خوی واقع است و 312 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).