معنی کلمه ظرفاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرفاء. [ ظُ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ظریف .

ج ِ ظُراف .