معنی کلمه جأنب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جأنب . [ ج َءْ ن َ] (ع اِ، ص ) کوتاه و خوار از مردم . (منتهی الارب ).