معنی کلمه عنزونیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عنزونیة. [ ع َ نی ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از فرق میان عیسی و محمد علیهماالسلام . (از الفهرست ابن الندیم ).