معنی کلمه دالانچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دالانچه . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) مصغر دالان . دالان کوچک . دالان خرد.