معنی کلمه ذوالرأی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالرأی . [ ذُرْ رَءْی ْ ] (اِخ ) لقب حباب بن المنذر الأنصاری از آنرو که بحضرت رسول (ص ) اشاره کرد که بر سر آب بدر فرودآید و رسول اکرم در قبول رای او متردّدگونه بود در این حال جبرئیل نزول کرد و خبر داد که رأی رأی حباب است . (از المرصع).