معنی کلمه یساول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یساول . [ ی َ وُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتش بیک سراسکند شهرستان تبریز واقع در 25 هزارگزی باختر سراسکند با 229 تن سکنه . آب آن از چشمه و رود و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).