معنی کلمه ابوکلثوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوکلثوم . [ اَ ک ُ ] (اِخ ) محدث است . او از ربعی و از او اجلح روایت کرده است . (الکنی للبخاری ).