معنی کلمه ابوکثیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوکثیر. [ اَ ک َ ] (اِخ ) یزیدبن عبدالرحمن السحیمی . محدث است .