معنی کلمه مالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مالی ٔ. [ ل ِءْ ] (ع ص ) پرکننده . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مالی شود.