معنی کلمه ابوقتره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوقتره . [ اَ ق ِ رَ ] (اِخ ) ابلیس . شیطان . بومرّه . عزازیل . خناس . بوخلاف . ابومره . شیخ نجدی . دیو. مهتر دیوان . (السامی فی الاسامی ). پدر پریان . و گویند که یزیدیه او را طاووس العرفاء نامند.