معنی کلمه بلوطک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بلوطک . [ ب َ طَ ] (اِخ ) دهی از دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون . سکنه ٔ آن 325 تن . آب آن از رودخانه ٔ شش پیر و محصول آن غلات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).