معنی کلمه پاییزه کاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاییزه کاری .[ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) رجوع به پائیزه کاری شود.