معنی کلمه هجد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هجد. [ هَِ ج ِ ] (ع اِ صوت ) کلمه ای است که بدان اسب را زجر می کنند. (ناظم الاطباء). زجری است مر اسب را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). صوتی است که بدان اسب را برانند.