معنی کلمه بلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بلو. [ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان گورک سردشت ، بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکنه ٔ آن 221 تن . آب آن از رودخانه ٔ سردشت و محصول آن غلات و توتون و حبوب است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).