معنی کلمه واله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واله . [ ل ِ ] (اِخ ) محمدحسین بیگ بروجردی به روایت هدایت در ریاض العارفین ملازمت را ترک نمود و در حلقه ٔ اهل کمال درآمد، در خدمت میرزا ابراهیم همدانی تحصیل علوم کرده به پایه ٔ عالی رسید. او راست : تا درنگری نه سرو مانده ست و نه بید نه خار هوس نه گلستان امید دهقان فلک خرمن عمر همه را می پیماید به کیل ماه و خورشید. رجوع به فرهنگ سخنوران ص 642 و ریاض العارفین ص 237 شود.