معنی کلمه والنتینین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والنتینین . [ ل َ نی َ ] (اِخ ) امپراتور رمانی که از سال 364 تا 375 م . فرمانروایی کرد. وی به واسطه ٔ شدت عمل و سخت گیری هایش مشهور شده بود.