معنی کلمه حامدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حامدی . [ م ِ ] (اِخ ) شوشتری . وی در زمره ٔ شعرای شاه عباس ماضی معدود و نزد سخن شناسان به طلاقت لسانی و عذب البیانی ممدوح و محمود است . او راست : فلک بر جان من میخواست آزار جهانی را در آخر مبتلای عشق آن نامهربانم کرد. ای دلبر زودرنج از یاری سیر ای کافر دیرصلح و در جنگ دلیر بسم اﷲ اگر خون مرا میریزی اینک من و اینک تو و اینک شمشیر. (صبح گلشن ص 118). سامی گوید: یکی از شعرای ایرانست ، در شهر ششتر نشو و نما یافته و به شاه عباس ماضی منسوب بوده . (قاموس الاعلام ترکی ).