معنی کلمه مزداه اهور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مزداه اهور. [م َ اَ ] (اِخ ) مزدااهورا. رجوع به مزدااهورا شود.